Thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Với nền kinh tế như hiện nay, các doanh nghiệp ở Việt Nam ngày càng có định hướng phát triển doanh nghiệp của mình bằng cách mở thêm chi nhánh  doanh nghiệp. Do  nhu cầu của thị trường được mở rộng, không chỉ bó hẹp ở trong một nơi mà còn mở rộng ra các nơi khác có tiềm năng, nhu cầu lớn. Vậy thì để thành lập chi nhánh  doanh nghiệp thì hồ sơ,  thủ tục như thế nào? Trong buổi hôm nay, Văn phòng Luật sư Quang Dũng và Cộng sự sẽ tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp theo quy định của pháp luật .

Theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ – CP quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp thì hồ sơ gồm:

 1. Thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh. Nội dung thông báo gồm:a) Mã số doanh nghiệp;b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;c) Tên chi nhánh dự định thành lập;d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

  đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

  e) Thông tin đăng kí thuế;

  g) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh;

  h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

  3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

  4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh;

  5. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về trình tự, thủ tục:

Doanh nghiệp thực hiện theo một trong các phương án sau:

Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Xem Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử)

Trình tự thực hiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp)

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

+ Người đại diện của doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh hoạt động.

+ Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký kinh doanh là 100.000 đồng.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trả Giấy biên nhận và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc lập chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon